نظرات کتاب ایران تنها قربانی سیاست‌های آمریکا نیست

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
Ali K
۱۳۹۹/۱/۲۷
توسعه پر شتاب چین، نه فقط در حوزه‌های اقتصادی بلکه در تمام حوزه‌های استراتژیک چون حوزه‌های نظامی، صنعتی و تکنولوژیک که بدون شک شاکله‌های اصلی یک قدرت پایدار به شمار می‌آیند، خبر از ظهور ابرقدرتی بزرگ در شرق جهان می‌دهد. از این رو تردیدی نیست که کشور چین با تداوم رشد فعلی، تا پایان دهه ۲۰۲۰ میلادی، به چالشی بزرگ در برابر سلطه بلامنازع امریکایی‌ها بر نظام جهانی تبدیل خواهد شد و در نهایت جنگ سرد دیگری را به امریکا تحمیل خواهد کرد اما آیا امریکایی‌ها چنین تهدیدی را خواهند پذیرفت و یا چین را متوقف خواهند کرد؟ در جوابی بسیار کوتاه؛ راه شکست چین از ایران و روسیه می‌گذرد.
Ali s
۱۳۹۹/۲/۴
در فصل‌های اول کتاب نویسنده در توصیف وقایع تاریخی مقداری اغراق کرده برای بهره برداری به نفع دیدگاه‌های خودش و یک نکته ایی رو که در کل کتاب مغفول مانده و تاثیرش رو در نظر نگرفته توانایی کنشگری و عکس العمل بازیگران دیگر بر معادلات قدرت میباشد ولی در مجموع کتاب خوبیه و به تمام دوستانی که به جغرافیای سیاسی و تحولاتش علاقه دارند توصیه میکنم
مهدی عزیزی
۱۳۹۹/۷/۲۵
این کتاب برای تمام کسانی که دغدغه‌های سیاسی وحتی اقتصادی دارن توصیه می‌شود نویسنده باقلم زیبای خودپرده ازواقعیتهای عالم سیاست به دورازهرگونه تعصب وقومیتی برداشته است بامطالعه این کتاب نگرش افرادبه جهان پیرامون دچاردگرگونی شده ودرک بسیاربهتری ازعالم سیاست خواهندداشت
محمد نوروزی
۱۴۰۰/۱/۱۷
کتاب جالبی بود همراه با بررسی تقریبا منطقی و به دور از هیجان و البته واقعیت‌های تلخ دنیای امروز در کل کتاب خوبی بود و حسنش این بود که به زبان ساده‌ای نوشته شده بود.