نقد، بررسی و نظرات کتاب خواب‌های مرگ آلود - مصطفی سپهری نیا

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
جهان طلایی خ اح ی ن
۱۳۹۹/۳/۴
با این حالی که شدیدا با این اسم مخالف‌ام و به عنوان یک روانکاو این اسم را قبول ندارم. ولی این کتاب را خریدم. چون می‌خوام تجربه‌ام در همه زمینه‌ها زیاد شود. ولی در حالت کلی فکر کردن به هر چیزی همان را برای ما می‌اورد. و ما در هر جهتی باشیم. همان جهت را ادامه خواهیم داد. ولی حس‌ام گفت این کتاب را بخر. تو همان هستی که می‌اندیشی. و به هر چی فکر کنی همان هستی. و به هر چی فکر کنی همان می‌شود. ولی اما باید همه چی را تجربه کرد. حتی مرگ را. و حتی عالم قبر را. که لذت زندگی را فهمید. لذت زندگی گاهی اوقات مردن است.