نقد، بررسی و نظرات کتاب او و او - مارک لوی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
Mahya Marjani
۱۳۹۹/۴/۲۶
در کل کتابی بود که میشد تمامش کرد اما اینطور که نتونی بذاری زمین نه..
Alma Koochek
۱۴۰۰/۱/۱۲
عاشقانه قابل پیش بینی و کلیشه ای