دیدگاه کاربران: کتاب صوتی و هر روز صبح راه خانه دور و دورتر می‌شود

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۲ از ۲)
مهدی جاوید
۱۳۹۹/۵/۲۳
راوی صدای گرمی داره و به نظر من برای گروه سنی نوجوان مناسبه..
رابعه نظرپور همدانی
۱۳۹۹/۱۰/۱۸
نوح نوحی خوش به حالت چه پدربرزگ خوبی داشتی