نقد، بررسی و نظرات کتاب رضایت شغلی: اصول و مبانی - محمد مجدی سقین سرا

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
عبدالغفور رییسی
۱۴۰۱/۱/۴
کتابی بسیار جامع در رابطه با رضایت شغلی است