نقد، بررسی و نظرات کتاب دنیای سعدی - امیر قزلجی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
Hemmat .N
۱۴۰۰/۳/۱
هو یا علی؛
استاد سخن «سعدی» است نزد همه کَس اما!
دارد سخن «حافظ» رنگ سخن «خواجو»!
در باره استاد سخن جناب سعدی شیرازی و اندیشه‌ی ناب، اخلاقی و خردگرایانه‌ی او مطالب و کتاب‌های فراوانی گفته و نوشته شده است که همه‌ی آنه قابل توجه و ارزشمند هستند.
این کتاب دارای نکات بدیع و ارزشمندی در باره استاد سخن و اندیشه‌ی تابناک او است که آنرا از سایر آثار متمایز می‌سازد!
آنچه در این کتاب اهمیت دارد کوته نوشت‌هایی است که در موضوعات گوناگون زندگی شیخ اجلّ و ارتباط بسیاری از بزرگان با شخص اوست!
مدایح سعدی و ممدوحین او و دلایل مدح آن‌ها از مسائل قابل توجه در این کتاب است.