نقد، بررسی و نظرات کتاب نقاشان روسی از شیشکین تا شاگال - پدرام حکیم زاده

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
هانیه هژبرالساداتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۶
برای آشنایی اولیه با برخی آثار نقاشان روس مفید بود. از آنجایی که ارجاعات دقیق نبود، برای کار پژوهشی چندان کتاب دقیقی نیست.