نقد، بررسی و نظرات کتاب لیلای بی‌مجنون - سید علی میرباذل

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
امید مشار
۱۴۰۰/۶/۲۶
مدت مدیدیست. فینیقیها
آدمیت روبه انحراف کشاندند. ادماهمه برده پوشاند.. برده داری نوین.
بامرکزیت بانک.. عنصرتصمیم سازوتصمیم گیر.. پوپوله.. سرخوش آنکه
دراین واتی حیران و سرگردان است.
پول بزرگای ماها gpsمسیرزندگیمونه.