نقد، بررسی و نظرات کتاب صوتی یک تیم خوب - آناستازیا سوئن

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
زاها م
۱۴۰۰/۴/۱۶
کتاب خوبیه برای آموزش کار تیمی و بررسی ایده‌ها و نحوه رای دادن به بچه ها.