نقد، بررسی و نظرات خلاصه کتاب صوتی خود دیگر - تاد هرمان

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
مانی نادری
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
کتاب جالبی بود، در عمل واقعا این خود دیگر شدن اتفاق می‌افته.