نقد، بررسی و نظرات کتاب خاطرات خون آشام عاشق - دفتر دوم - فرهاد حسن زاده

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
طهورا نظری
۱۴۰۱/۲/۲۸
اینم خوب بود. اولی بهتر بود ولی اینم خوب بود