نقد، بررسی و نظرات کتاب صمیمیت - ریموند کارور

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
آیدا شفیعی
۱۴۰۲/۱/۲۵
عالی بود. ‌ شبیه نوشته‌های خود مستور. واقعی و از دل زندگی برمی آمد. منی که نوشته‌های مستور را دوست داشتم این داستان را پسندیدم
محبوبه مرادی
۱۴۰۲/۱/۱۱
قلم زیبای کارور
با ترجمه‌ی عالی مصطفی مستور
درباره صمیمیت و خوبی‌ها و بدی هاش
روابط آدم‌ها نزدیکی‌ها و دوری ها