نقد، بررسی و نظرات کتاب صوتی رویایت را محک بزن - جان سی ماکسول

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
زهرا گرجی
۱۴۰۲/۱/۹
جان سی ما کسول
بی نظیر در کتاب‌های مدیریت و رهبری
اگر واقعا میخواهی بدانید که رویایی که دارید انجام پذیر است یا یک توهم پوچ و بی اساس این کتاب رو بخونید.
صدای گوینده عالی است
مواردی که مطرح شده است جدید است و با تمام کتاب‌های مدیریتی جان سی ماکسول فرق داره
داستانهای واقعی مطرح میشه که‌ در تصویر سازی شما موثر است.