آرد

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آرد

دانلود کتاب خطوط تولید آرد

دانلود کتاب خطوط تولید آرد
این کتاب به منظور آشنایی بیشتر فارغ التحصیلان و مسئولین فنی جدید، در مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طرح تالیف مجموعه کتب خطوط تولید پیشنهاد گردید تا با همکاری کارشناسان و بازرسان مدیریت و مسئولین فنی واحد های تولیدی، تهیه و با حمایت مالی حوزه...
1