آسیب های اعتیاد بر خانواده

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آسیب های اعتیاد بر خانواده

دانلود کتاب اعتیاد و خانواده

دانلود کتاب اعتیاد و خانواده
کتاب اعتیاد و خانواده نوشته‌ی عباس محمدی اصل ، تلاش دارد به جای نسبت دادن مسئله اعتیاد به شخص معتاد، آن را از جنبه‌ی شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی او بررسی نماید. معتاد یکباره معتاد نمی‌شود، بلکه دسترسی‌های معینی را طی زمانی طولانی تجربه کرده و آن را در تعاملات اجتماعی می‌آموزد. او می‌تواند در معرض...
1