آشنایی با اصطلاحات ملکی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آشنایی با اصطلاحات ملکی

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد اول

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد اول
هدف امیرهمایون کاشانی کیا در کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد اول ، آشنایی عموم جامعه و بالاخص دست‌اندرکاران کار املاک و مستغلات در زمینه مشاوره مسکن است. در بخشی از کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک می‌خوانیم: اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستأجر محل را تخلیه نکند موجر به...

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد پنجم

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد پنجم
هدف امیرهمایون کاشانی کیا در کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد پنجم ، آشنایی عموم جامعه و بالاخص دست‌اندرکاران کار املاک و مستغلات در زمینه مشاوره مسکن است. متاسفانه در کشور ما علی‌رغم ممالک پیشرفته که به علم realestate به منزله یک دانش در حد علوم دیگر همچون پزشکی نگاه می‌شود، در جامعه...

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد دوم

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد دوم
هدف امیرهمایون کاشانی کیا در کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد دوم ، آشنایی عموم جامعه و بالاخص دست‌اندرکاران کار املاک و مستغلات در زمینه مشاوره مسکن است. مشاور املاک که شامل دو واژه مشاور و املاک است نشان می‌دهد که بخشی از سیاست‌های املاک به مشاوره برمی‌گردد. مشاور فرد متخصصی است که...

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد نهم

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد نهم
کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد نهم به قلم امیرهمایون کاشانی کیا ، در تلاش است تا عموم جامعه و به خصوص دست‌اندرکاران کار املاک و مستغلات را با حوزه‌های مختلف مشاوره مسکن آشنا کند. جهت دستیابی به موفقیت در بازاریابی، باید علاوه بر علم بازرایابی با علوم روان‌شناسی و رفتارشناسی انسانی...

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد چهارم

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد چهارم
هدف امیرهمایون کاشانی کیا و لیلا جمشیدی در کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد چهارم ، آشنایی عموم جامعه و بالاخص دست‌اندرکاران کار املاک و مستغلات در زمینه مشاوره مسکن است. متاسفانه در کشور ما علی‌رغم ممالک پیشرفته که به علم realestate به منزله یک دانش در حد علوم دیگر همچون پزشکی نگاه...

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد ششم

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد ششم
هدف امیرهمایون کاشانی کیا در کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد ششم ، آشنایی عموم جامعه و بالاخص دست‌اندرکاران کار املاک و مستغلات در زمینه مشاوره مسکن است. متاسفانه در کشور ما علی‌رغم ممالک پیشرفته که به علم realestate به منزله یک دانش در حد علوم دیگر همچون پزشکی نگاه می‌شود، در جامعه...

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد سوم

دانلود کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد سوم
هدف امیرهمایون کاشانی کیا و لیلا جمشیدی در کتاب دایره‌المعارف دلالی حرفه‌ای املاک - جلد سوم ، آشنایی عموم جامعه و بالاخص دست‌اندرکاران کار املاک و مستغلات در زمینه مشاوره مسکن است. متاسفانه در کشور ما علیرغم ممالک پیشرفته که به علم realestate به منزله یک دانش در حد علوم دیگر همچون پزشکی نگاه...
1