آشنایی با کشور واتیکان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آشنایی با کشور واتیکان

دانلود کتاب واتیکان (کلیسای جهانی کاتولیک)

دانلود کتاب واتیکان (کلیسای جهانی کاتولیک)
شناخت ساختار و چگونگی عملکرد نهادهای مذهبی مسیحیت و به ویژه کلیسای جهانی کاتولیک همواره مورد توجه و اهتمام اندیشمندان مسلمان بوده است. یکی از دلایل این توجه نقش پاپ‌ها و اسقف‌ها در تحولات سیاست جهانی بوده است. به گونه‌ای که واتیکان امروزه به مدد پیشرفت‌های به دست آمده در عرصه فناوری اطلاعات و...
1