آموزش ایلوستریتور مقدماتی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آموزش ایلوستریتور مقدماتی

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 16

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 16
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 16 ، منتشر شد. آموزش طراحی پست اینستاگرام در فتوشاپ، آموزش عکاسی با موبایل و فراخوان بین المللی پوستر هنگ کنگ 2020، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و آموزشی هیولای خلاق تهیه شده و در بر دارنده مطالب...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 15

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 15
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 15 ، منتشر شد. آموزش عکاسی با موبایل، آنچه گرافیست‌ها باید بدانند و فراخوان بین المللی موشن 2020، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و آموزشی هیولای خلاق تهیه شده و در بر دارنده مطالب و نکته‌های آموزشی...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 10

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 10
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 10 ، منتشر شد. آموزش دابل اکسپلوژر در فتوشاپ، آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای در ایندیزاین، آموزش ایجاد صفحات تعاملی در ایندیزاین و آموزش طراحی آکواریم در ایلاستریتور، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 14

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 14
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 14 ، منتشر شد. آموزش طراحی کالیگرافی در فتوشاپ، آموزش طراحی دابل اکسپلوژر در فتوشاپ، آموزش گراپ‌های کاربردی در ایندیزاین و آموزش طراحی کاراکترساندویچ در ایلاستریتور، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 13

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 13
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 13 ، منتشر شد. آموزش طراحی برش نواری در فتوشاپ، آموزش طراحی قعطی دیجیتال یا Glitch در فتوشاپ، آموزش گراپ‌های کاربردی در ایندیزاین و آموزش طراحی کاراکتر در ایلاستریتور، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 12

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 12
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 12 ، منتشر شد. آموزش طراحی LowPoly در فتوشاپ، آموزش طراحی تایپوگرافی پرتره در فتوشاپ و آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای در ایندیزاین، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و آموزشی هیولای خلاق تهیه شده و در بر...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 11

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 11
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 11 ، منتشر شد. آموزش طراحی پرتره با پاشیدگی و قطرات آب در فتوشاپ، آموزش طراحی حباب در فتوشاپ و آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای در ایندیزاین، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و آموزشی هیولای خلاق تهیه شده و...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 9

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 9
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 9 ، منتشر شد. آموزش متن 3D در فتوشاپ، آموزش رفع مشکل کوچک بودن آیکن‌های فتوشاپ و آموزش ایجاد الگو و قرار دادن تصویر در متن در فتوشاپ، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ بهمن ماه می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و آموزشی هیولای خلاق...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 8

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 8
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 8 ، منتشر شد. آموزش میکس تصاویر در فتوشاپ، آموزش تکنیک‌های فتوشاپ 2020، آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای در ایندیزاین و آموزش طراحی کاراکتر پشمالو در ایلاستریتور، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ دی ماه می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 7

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 7
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 7 ، منتشر شد. آموزش طراحی مکعب آبی در فتوشاپ، آموزش آشنایی و کاربرد براش در فتوشاپ، آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای در ایندیزاین و سواد تبلیغاتی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ آذرماه می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و آموزشی هیولای خلاق...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 6

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 6
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 6 ، منتشر شد. آموزش طراحی سوررئال در فتوشاپ، آموزش طراحی موکاپ در فتوشاپ، آموزش طراحی نئون در ایلاستریتور، آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای در ایندیزاین، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و آموزشی هیولای خلاق...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 5

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 5
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 5 ، منتشر شد. آموزش ترکیب تصاویر در فتوشاپ، آموزش تفاوت عکس‌های وکتور و پیکسل، آموزش تایپوگرافی حروف در ایلاستریتور و آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای در ایندیزاین، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ مهرماه می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 4

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 4
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 4 ، منتشر شد. آموزش طراحی به سبک سوررئال در فتوشاپ، آموزش CameraRaw، حل مشکل Scretch Disk در فتوشاپ و آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای در ایندیزاین، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ شهریور ماه می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم گرافیک و آموزشی هیولای...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 3

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 3
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 3 ، منتشر شد. آموزش طراحی دابل اکسپلوژر در فتوشاپ، آموزش صفر تا 100 LayerStyles در فتوشاپ، آموزش اسمارت آبجکت‌ها در فتوشاپ و آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای در ایندیزاین، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ مرداد ماه می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 2

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 2
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 2 ، منتشر شد. آموزش طراحی دابل اکسپلوژر در فتوشاپ، آموزش صفر تا 100 LayerStyles در فتوشاپ، آموزش اسمارت آبجکت‌ها در فتوشاپ و آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای در ایندیزاین، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ تیر ماه می‌خوانید. این ماهنامه توسط تیم...

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 1

دانلود ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 1
ماهنامه گرافیگ - هیولای خلاق - شماره 1 ، منتشر شد. آموزش طراحی تصویر سوررئال در فتوشاپ، آموزش صفر تا 100 پنل اکشن فتوشاپ، آموزش طراحی کارت ویزیت حرفه‌ای ویژه بازار کار در فتوشاپ و آموزش طراحی کاراکتر در ایلاستریتور، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه گرافیگ خرداد ماه می‌خوانید. این...
1