آموزش برنامه نویسی بازی با سی پلاس پلاس

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آموزش برنامه نویسی بازی با سی پلاس پلاس

دانلود کتاب شروع برنامه نویسی با ++C از دریچه تولید بازی های کامپیوتری

دانلود کتاب شروع برنامه نویسی با ++C از دریچه تولید بازی های کامپیوتری
اگر آماده اید که به دنیای برنامه نویسی بازی ها قدم بگذارید، شروع برنامه نویسی با ++C از دریچه تولید بازی های کامپیوتری، نقطه شروع سفر شما خواهد بود که پایه ای محکم از زبان برنامه نویسی بازی مخصوص حرفه ای ها را فراهم کرده است. بعد از آموزش هر یک از مفاهیم برنامه نویسی، یک بازی کوچک تولید خواهید کرد...
1