آموزش حفظ قرآن به زبان انگلیسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آموزش حفظ قرآن به زبان انگلیسی

دانلود کتاب Thematic Memorization Of The Quran(حفظ موضوعی قرآن)

دانلود کتاب Thematic Memorization Of The Quran(حفظ موضوعی قرآن)
کتاب حفظ موضوعی قرآن انگلیسی ، به تالیف سید‌علی میرداماد نجف آبادی ، بهترین راهکار برای موفقیت در حفظ موضوعی، حفظ ترتیبی کل قرآن همراه با فراگیری مفاهیم آیات است. این کتاب به زبان انگلیسی است. آنگاه که شیفته آیات آسمانی می‌شویم، کلمات و موضوعات آن‌را به ذهن می‌سپاریم؛ دریچه‌ای نو به‌سوی «تدبر و...
1