آموزش دستگاه های موسیقی ایرانی به زبان ساده

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آموزش دستگاه های موسیقی ایرانی به زبان ساده

دانلود کتاب هشت گفتار درباره موسیقی 5

دانلود کتاب هشت گفتار درباره موسیقی 5
کتاب هشت گفتار درباره موسیقی 5 مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌های داریوش صفوت است که به روشن کردن تعریف و تحدید موسیقی اصیل ایرانی می‌پردازد. پیرو شیوه‌ی سقراط، دکتر صفوت بر این باور بود که اگر بتوان به تعریف حقیقی‌ یک مفهوم پی برد، به حقیقت آن مفهوم پی‌برده‌ خواهد شد. از این رو دقیق و...
1