آموزش سیدی مکس

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آموزش سیدی مکس

دانلود کتاب آموزش گام به گام 3ds Max 2012

دانلود کتاب آموزش گام به گام 3ds Max 2012
در کتاب آموزش گام به گام 3ds Max 2012 معروف ترین برنامه ساخت موضوعات سه بعدی انیمیشن را با سبک و شیوه ای کاملا نوین آموزش داده شده است. سبک گام به گام و کاملا تصویری این کتاب را میتوان نقطه عطفی در مجموعه کتاب های آموزشی کشور دانست. این کتاب هیچ گونه نمونه متشابه در ایران و کشورمان و دیگر جهان...
1