آموزش عکاسی به کودکان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آموزش عکاسی به کودکان

دانلود کتاب هفت درس عکاسی

دانلود کتاب هفت درس عکاسی
این کتاب هفت درس بنیادین عکاسی را با روشی تصویری به کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان می آموزد. درس هایی که به در دست گرفتن دوربین، کادر، نور و...می پردازد.

دانلود کتاب سفرنامه عکاس جوان

دانلود کتاب سفرنامه عکاس جوان
کتاب سفرنامه عکاس جوان ، تالیف داوود موسوی و اوا کائون ، اثری برای تشویق دختران و پسران به خلاق اندیشیدن، داستان‌گویی و بیان احساسات با استفاده از عکاسی است. در بخشی از کتاب سفرنامه عکاس جوان می‌خوانیم: هم سن و سال شما که بودم، همسایه‌ای داشتیم به اسم حسن آقا. این حسن آقا هم همسایه خوبی بود، هم...
1