آموزش نرم افزار کامفار pdf

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع آموزش نرم افزار کامفار pdf

دانلود کتاب تهیه طرح‌های توجیهی سرمایه‌گذاری (آموزش گام به گام با نرم‌افزار کامفار)

دانلود کتاب تهیه طرح‌های توجیهی سرمایه‌گذاری (آموزش گام به گام با نرم‌افزار کامفار)
کتاب تهیه طرح‌های توجیهی سرمایه‌گذاری (آموزش گام به گام با نرم‌افزار کامفار) نوشته علی شهنوازی ، شامل پنج فصل و یک پیوست است که به طور کلی در مورد مجموعه داده‌هایی که در ارزیابی مالی یک پروژه مورد نیاز است و نحوه نصب نرم‌افزار کامفار و کار با آن را توضیح می‌دهد. طرح توجیهی، مطالعه‌ای است برای پاسخ...
1