آیت الله حاج سید مرتضی نجومی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آیت الله حاج سید مرتضی نجومی

دانلود کتاب نگین کرمانشاهان: مرد لحظه‌های ناب بندگی

دانلود کتاب نگین کرمانشاهان: مرد لحظه‌های ناب بندگی
کتاب نگین کرمانشاهان: مرد لحظه‌های ناب بندگی به قلم محمدجواد مهری ، گوشه‌هایی از لطافت‌های روح آیت‌الله حاج سیّد مرتضی نجومی را بازگو می‌کند و شما را با رموز سعادت، عوامل خوشبختی، قرب به خدا و آشنایی با حریم ملکوت آشنا می‌سازد. مرحوم آیت‌الله حاج سیّد مرتضی نجومی از مجتهدین بزرگوار و از بیوت علم و...
1