آینه

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع آینه

دانلود کتاب آینه در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب آینه در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب آینه در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان ، به تألیف پدرام حکیم زاده ، به موضوع ارتباط میان دو هنر و نقاشی، در آثار هنرمندان جهان پرداخته شده است. موضوع آینه موضوعی نمادین و چند معنایی است؛ از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان، نقاشان بسیاری به ویژه سوررئالیست‌ها وسمبولیست‌ها به این موضوع...

دانلود کتاب قهقهه ی آفتاب آینه و بی نقاب: تجلی آینه در ادب و فرهنگ

دانلود کتاب قهقهه ی آفتاب آینه و بی نقاب: تجلی آینه در ادب و فرهنگ
ایرانی‌ها، وقتی می‌خواهند به خانه‌ی نو نقل مکان کنند، پیش از اسباب‌کشی به سرای جدید، قرآن و آیینه را آن‌جا می‌برند. وقتی هم در سرآغاز زندگی مشترک به خانه‌ی بخت می‌شتابند، آیینه و شمعدان را فراموش نمی‌کنند. می‌بینید که هر تغییر مهمی که در زندگی ایرانیان روی می‌دهد، پای آیینه به ‌میان می‌آید. به...
1