اثرات خندیدن

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اثرات خندیدن

دانلود کتاب زنده باد خنده (معجزه خنده)

دانلود کتاب زنده باد خنده (معجزه خنده)
مطالب این کتاب، از میان هزاران طنز، لطیفه، نکته، حکایت، پند و.... مندرج در کتب و مجلات گوناگون، شنیده‌ها و..... انتخاب و گلچین شده است. آیا خنده، بهترین پزشک است؟ خنده برهر درد بی‌درمان دواست! خنده که از در وارد ‌شود، بیماری از پنجره می‌گریزد. آیا می‌دانید... خندیدن نوعی «آنتی‌ بیوتیک» طبیعی است...
1