اجزای کلیدی اقتصاد دیجیتالی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اجزای کلیدی اقتصاد دیجیتالی

دانلود کتاب اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها

دانلود کتاب اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها
کتاب اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها نوشته‌ی افرایم توربان و لیندا ولونیو به بررسی موارد مختلفی از جمله اینترنت و شبکه جهانی وب، موتورهای جستجو، راهنماها و عوامل هوشمند، خدمات شبکه اجتماعی اصلی، از فیسبوک تا فلیکر و خطرات کسب‌وکارها در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد. این کتاب پنجمین جلد از مجموعۀ اقتصاد...

دانلود کتاب کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال: نظام‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی سازمانی

دانلود کتاب کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال: نظام‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی سازمانی
کتاب کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال: نظام‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی سازمانی نوشته‌ی افرایم توربان و لیندا ولونیو ، به بررسی موارد مختلفی از جمله کارهای نوعی در پردازش تراکنش، برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی، مدیریت تدارکات الکترونیکی و تجارت مشارکتی می‌پردازد. این کتاب ششمین جلد از مجموعۀ اقتصاد...
1