اختلال استرس پس از سانحه در کودکان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع اختلال استرس پس از سانحه در کودکان

دانلود کتاب اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان (راهنمای تشخیص و درمان)

دانلود کتاب اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان (راهنمای تشخیص و درمان)
کتاب اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان (راهنمای تشخیص و درمان) ، تلاش می‌کند ضمن معرفی اختلال و نشانه‌های آن در خردسالان و کودکان، شیوه‌های ارزیابی، تشخیص‌گذاری و درمان را به تفصیل مورد بحث قرار دهد. اختلال استرس پس از سانحه یکی از اختلالات شایع در کودکان است که درد و رنج فراوانی را بر...
1