اخلاق خبر

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع اخلاق خبر

دانلود کتاب سواد رسانه‌ای از منظر قرآن کریم و روایات

دانلود کتاب سواد رسانه‌ای از منظر قرآن کریم و روایات
کتاب سواد رسانه‌ای از منظر قرآن کریم و روایات نوشته‌ی علی محمد فاطمی یگانه، با بررسی ویژگی‌های رسانه‌ای قرآن کریم و روایت‌های اسلامی، عناصر و خصوصیات قرآن کریم را به عنوان یک رسانه، که آگاهی‌بخشی و هدایت کردن از هدف‌های اصلی آن است، مورد بررسی قرار می‌دهد. در علوم ارتباطات «خبر» یک مفهوم ساده و یک...
1