ارزش های دفاع مقدس

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع ارزش های دفاع مقدس

دانلود کتاب فرهنگ دفاعی (ارزش‌ها و الزامات حفظ و نهادینه‌سازی)

دانلود کتاب فرهنگ دفاعی (ارزش‌ها و الزامات حفظ و نهادینه‌سازی)
کتاب فرهنگ دفاعی (ارزش‌ها و الزامات حفظ و نهادینه‌سازی) ، تالیف مرتضی چشمه نور و جابر پوریانی، به تشریح انواع و اقسام ارزش‌ها، ارزش‌های جهاد و دفاع از منظر اسلام، نقش ارزش‌های اسلامی بر فرهنگ دفاعی، دلایل ماندگاری و علل و موانع گسترش فرهنگ دفاعی در جامعه و الزامات تاثیرگذار بر حفظ و گسترش فرهنگ...
1