اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

دانلود کتاب منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

دانلود کتاب منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
ترجمه روان و ماده به ماده دو سند مهم بین المللی، یعنی منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به همراه متن اصلی مواد منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم‌الاجرا...
1