استاتیک مکانیک

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع استاتیک مکانیک

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی
کتاب تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی نوشتۀ یحیی چوپانی ، به عنوان یک مکمل آموزشی برای دانشجویان مهندسی مکانیک، عمران و دیگر رشته‌های مهندسی گردآوری شده است. استاتیک ترسیمی (Graphical Statics) یک روش استاندارد برای حل مسائل مکانیکی است که اساس آن بر مبنای قوانین هندسی می‌باشد و یک ابزار مفید برای تجسم...
1