استاد مهدی ممیزان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع استاد مهدی ممیزان

دانلود کتاب مروری بر تاریخ هفتاد ساله تئاتر در شهر هنرپرور اصفهان

دانلود کتاب مروری بر تاریخ هفتاد ساله تئاتر در شهر هنرپرور اصفهان
سال‌ها بود که می‌خواستم کتابی درباره هفتاد سال تئاتر در شهر هنرپرور اصفهان بنویسم. زیرا خود را مدیون هنرمندان اصفهان می‌دانستم اولاً به واسطه قرابتی که با این عزیزان داشتم آقای علی صدری دایی‌ام ـ سید فخرالدین عیوقی برادرم وآقای رضا و اسماعیل ارحام صدر عموزاده‌های مادرم و سایر دوستان از جمله سرکار...
1