اسراف چیست

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اسراف چیست

دانلود کتاب چرا اسراف

دانلود کتاب چرا اسراف
خداوند متعال بشر را که آفرید، نیازهای طبیعی او را در زمین قرار داد؛ همان‌گونه که وسایل و ابزار استفاده از امکانات را همانند: عقل، چشم، گوش، دست، پا و سایر نیازها را در وجود او به ودیعت نهاد تا با ابزار خود، زمین و آنچه در آن است را به تسخیر کشیده، از آن بهره جوید. بدون تردید اختیار مصرف با انسان...
1