اشرار کاشان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اشرار کاشان

دانلود کتاب تاریخ اشرار کاشان

دانلود کتاب تاریخ اشرار کاشان
کتاب تاریخ اشرار کاشان مجموعه‌ای است از یادداشت‌های تاریخی عبدالرسول مدنی کاشانی که در آن به تشریح اوضاع سیاسی اجتماعی منطقه کاشان پرداخته و اعمال اشرار و نیز برخورد حکومتیان با آنان را به خوبی متصور ساخته است. بر اثر تحولاتی که در جامعه ایران صورت گرفته بود سرانجام فرمان مشروطیت در ۱۴ جمادی‌...
1