اشعار پست مدرن

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اشعار پست مدرن

دانلود کتاب در وضعیت کوانتوم

دانلود کتاب در وضعیت کوانتوم
کتاب در وضعیت کوانتوم نوشته‌ی بهزاد خواجات از شاعران مطرح دهه‌ی هفتاد است که سبک‌ و سیاق او در فضای ادبی دو دهه‌ی اخیر جریان تازه‌ای را در شعر فارسی ایجاد کرده است. اشعار او عموما با مضامینی مدرن و پست‌مدرن و ترکیبی از موضوعات فلسفی، اجتماعی و عرفانی‌ عصر حاضر هستند. بهزاد خواجات که برنده‌ی...
1