اشعار کهن ایرانی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع اشعار کهن ایرانی

دانلود کتاب دیوان غالب دهلوی

دانلود کتاب دیوان غالب دهلوی
کتاب دیوان غالب دهلوی مشتمل بر 334 غزل، 71 قصیده، 26 مثنوی، 126 قطعه شعری (از جمله چند قطعه فاتحه، نوحه و مخمس)، 4 ترکیب بند، 2 ترجیع بند و 130 رباعی از میرزا اسدالله بیگ خان، مشهور به غالب دهلوی است که توسط محسن کیانی تصحیح شده است. غالب دهلوی یکی از شاعران و نویسندگان فارسی‌گوی اردو زبان، ترک...

دانلود کتاب دقایق الطریق

دانلود کتاب دقایق الطریق
کتاب دقایق‌ الطریق نوشتۀ احمد رومی از مشایخ سلسله‌ی مولویه در قرن هشتم هجری است که به اهتمام محسن کیانی (میرا) تصحیح شده و توضیحاتی بدان افزوده شده است. کتاب دقایق الطریق حاوی دو بخش است، بخشی از آن شامل مطالب عرفانی، نکات دینی و فرهنگ اسلامی و بخش دیگری هم مربوط است به برنامه‌های عملی و نظامات...
1