افراط گرایی در خاورمیانه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع افراط گرایی در خاورمیانه

دانلود کتاب غلو و افراط از دیروز تا امروز

دانلود کتاب غلو و افراط از دیروز تا امروز
کتاب غلو و افراط از دیروز تا امروز ، تالیف سید جلال عرفانیان ، به یکی از آفاتی که بدون استثنا، گریبانگیر همه ادیان و مذاهب و مکاتب در طول تاریخ شده پرداخته است. این آفت، پدیده غلوّ و افراط‌ گرایی است. عوامل این افراط گرایی را می‌توان به دو بخش «عوامل درون دینی» مانند ملموس نبودن معارف بلند یک دین...

دانلود کتاب افراط‌گرایی در جهان عرب

دانلود کتاب افراط‌گرایی در جهان عرب
کتاب افراط‌گرایی در جهان عرب ، حاصل تلاش کارشناسان مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی در گردآوری مجموعه مقالات برتر نویسندگان و پژوهشگران این حوزه پیرامون ابعاد مختلف خشونت، افراط‌گرایی و گروه‌های تکفیری است. جهان کنونی به ویژه منطقه غرب آسیا با پدیده جدی و ویرانگر افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی بی‌حد و مرز...
1