افکار عمومی بریتانیا

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع افکار عمومی بریتانیا

دانلود کتاب تحلیل گفتمان و نظرات رسانه‌های بریتانیا: چهره اسلام در آیینه مطبوعات

دانلود کتاب تحلیل گفتمان و نظرات رسانه‌های بریتانیا: چهره اسلام در آیینه مطبوعات
کتاب تحلیل گفتمان و نظرات رسانه‌های بریتانیا: چهره اسلام در آیینه مطبوعات ، تحقیقی زبان شناختی است که به چگونگی انعکاس چهره اسلام و مسلمانان در مطبوعات بریتانیا می‌پردازد. در این تحقیق از پیکره‌ای 140 میلیون واژه‌ای از روزنامه‌های مختلف این کشور استفاده شده است. در زمان نگارش این اثر، مخالفت با...
1