اقتصاد ترکیه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اقتصاد ترکیه

دانلود کتاب جمهوری ترکیه - آنچه که از ترکیه باید بدانید

دانلود کتاب جمهوری ترکیه - آنچه که از ترکیه باید بدانید
جغرافیای طبیعی ترکیه کشور ترکیه از منطقه بالکان درغرب به قفقاز در شرق بطول 1000 مایل امتداد یافته و از شمال به دریای سیاه و از جنوب به دریای مدیترانه منتهی می‌شود. مساحت آن با مجموع مساحت فرانسه و آلمان غربی سابق برابر بوده، بغیر از روسیه از سایر کشورهای اروپایی بزرگتر است: مساحتی برابر با 000/301...
1