اقتصاد خانواده

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اقتصاد خانواده

دانلود کتاب تحلیل اقتصادی حقوق خانواده

دانلود کتاب تحلیل اقتصادی حقوق خانواده
«تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» مجموعه مقالاتی پیرامون وضعیت حقوقی ساختار اجتماعی خانواده از منظر اقتصادی به ویراستاری و گردآوری محسن صادقی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و متین پدرام( -۱۳۶۵) است. رویکرد تحلیل اقتصادی در صدد آن نیست که رابطه زن و شوهر و والدین و فرزندان را عیناً رابطه‌ای...

دانلود کتاب پس‌انداز و خانواده ایرانی

دانلود کتاب پس‌انداز و خانواده ایرانی
کتاب پس‌انداز و خانواده ایرانی نوشته‌ی مهدی چقازردی و محیا همت پور ، مواردی از قبیل انواع پس انداز، مدیریت اقتصادی خانواده، قوانین بنیادی پول توجیبی و سواد مالی کودکان را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در خانواده والدین باید مدیریت عاطفی، روانی و اجتماعی را برای ایجاد روابط دوستانه و رسیدن به تکامل...

دانلود کتاب از خواستن امروز تا توانستن فردا

دانلود کتاب از خواستن امروز تا توانستن فردا
مهدی صفویان در کتاب از خواستن امروز تا توانستن فردا ، مواردی از قبیل چالش‌های مسیر پیشرفت، مهارت افزایی و اشتغال، پیش درآمدی بر اقتصاد ایران از گذشته تا حال و... را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. پس از بررسی‌های اولیه و مقایسه‌های ساختاری برخی از کشورها و مطالعه مقالات متعدد در خصوص چالش بیکاری و...

دانلود کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی

دانلود کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی
کتاب بررسی احساس پشیمانی از خرید در خرید کالاهای غیراساسی نوشته‌ی بهانه راسخ ، ضمن بیان تاریخچه و مفاهیم خرید کردن، به بررسی ابزارهای اندازه‌گیری، روش‌های تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از آمار توصیفی و استنباطی عوامل موثر بر خرید می‌پردازد. یکی از مباحث مهم در عملکرد مصرف‌ کننده، درک چگونگی...
1