امداد رسانی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع امداد رسانی

دانلود کتاب فرشته‌های نجات: سیری در اصول و مبانی امداد و نجات

دانلود کتاب فرشته‌های نجات: سیری در اصول و مبانی امداد و نجات
کتاب فرشته‌های نجات: سیری در اصول و مبانی امداد و نجات ، تالیف علی شیخ رضازاده تهرانی ، به چگونگی عملیات شجاعانه و انسان دوستانه امداد رسانان می‌پردازد. عملیات امداد و نجات، این کار قابل تقدیر و احترام چگونه شکل می‌گیرد؟ زمانی که یک عملیات امداد و نجات نیاز باشد همه معتقدند که باید این کار انجام...
1