امنیت در وب

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع امنیت در وب

دانلود ماهنامه شبکه - شماره 204

دانلود ماهنامه شبکه - شماره 204
شما یک مجرم هستید! با مطالعه سرمقاله ماهنامه شبکه - شماره 204 متوجه می‌شوید چرا. در شاهراه اطلاعات می‌خوانید عظمت دنیای آینده در حد نانو است! در فناوری شبکه به شما می‌گوییم که کسب و کارتان به چه میزان پهنای باند نیاز دارد. ولی اگر به امنیت اطلاعات‌تان در فضای مجازی اهمیت می‌دهید حتما پرونده ویژه...
1