اندازه گیری صنعتی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اندازه گیری صنعتی

دانلود کتاب روش‌های اندازه گیری خلاء

دانلود کتاب روش‌های اندازه گیری خلاء
کتاب روش‌های اندازه گیری خلاء نوشتهٔ عبدالعظیم حاصلی با توجه به اهمیت و نقش بسیار مهم خلاء در فناوری‌های جدید و پیشرفته خصوصاً در فناوری‌های مربوط به نانو و نیز ساخت ریز سیستم‌ها تهیه و تنظیم گشته است. با توجه به انحصاری بودن فناوری این گونه تجهیزات، در این کتاب روش‌های مرسوم اندازه‌گیری خلاء...
1