انواع اجتهاد

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع انواع اجتهاد

دانلود کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت

دانلود کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت
کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت ، اثر هفت نویسنده مرکّب از علمای مذهبی و نویسندگان غیر مذهبی، شاید از هنگام انتشار کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در اساس و اصول مشروطیت تألیف علاّمه نائینی درباره حکومت مشروطه تاکنون، مؤثرترین و پرمایه‌ترین نوشته مذهبی باشد که به فارسی نوشته شده است. انجمن کتاب...

دانلود کتاب تاثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان

دانلود کتاب تاثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان
کتاب تاثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان نوشته‌ی سید محمد سیدیان آرانی ، موضوعاتی مانند؛ معناشناسی زمان و مکان در اجتهاد، نقش زمان در کیفیت طواف، پیاده‌‌روی برای رمی جمره، حکم بازی با آلاتی مانند شطرنج، بولینگ، بیلیارد، پاسور و نرد و... را مورد بررسی قرار می‌دهد. موضوع کتاب تاثیر زمان و مکان در...

دانلود کتاب ادبیات دین

دانلود کتاب ادبیات دین
کتاب ادبیات دین به قلم محمدتقی اکبرنژاد ، به مطالعه و بررسی بر روی سبک شارع و چیستی آن پرداخته و بدین ترتیب به فهم عمیق‌تر شما از دین و نحوه ابلاغ آن کمک خواهد کرد. این کتاب در چهار بخش تهیه شده است. بخش اول کلیات و مبانی است. محمدتقی اکبرنژاد در این بخش در صدد تعریف ادبیات دین و تبیین کارکردهای...

دانلود کتاب پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی

دانلود کتاب پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی
نعمت الله صالحی نجف آبادی در کتاب پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی به مباحثی نظیر طهارت و نجاست و انواع اجتهاد در فقه جعفری می‌پردازد. از شما انتظار می‌رود که با هوشیاری کامل این کتاب را بخوانید و اگر با قسمت‌هایی از آن مخالف هستید فورا عکس العمل منفی از خود نشان ندهید و با بردباری و روح نقد و تحلیل...

دانلود کتاب کلام فقاهی

دانلود کتاب کلام فقاهی
کتاب کلام فقاهی به قلم محمدتقی اکبرنژاد ، در پی شناخت آن دسته از اوصاف انسان است که به طور مشخص در دین‌شناسی تأثیر می‌گذارد؛ اوصافی مانند مصلحت‌گرایی، عقل‌مندی، اختیار، انتخاب، بساطت و پیچیدگی او. همچنین دربارۀ آثار غفلت از این صفات و مختصات نیز در کتاب سخن می‌رود. به طور حتم مهم‌ترین ضلع...
1