انواع شناخت

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع انواع شناخت

دانلود کتاب نظریه‌های متاخر توجیه و شناخت

دانلود کتاب نظریه‌های متاخر توجیه و شناخت
کتاب نظریه‌های متاخر توجیه و شناخت به قلم جلال پیکانی ، ابتدا به مطالعه یک رویکرد جدید به نام برون‌گرایی در علم معرفت‌‌شناسی پرداخته و سپس نظریه‌های آلوین گلدمن، که از تأثیرگذارترین نظریه‌های توجیه و شناخت است را بررسی می‌کند. با آغاز دورۀ‌ مدرن در قرن هفدهم، چرخشی در محتوای فلسفه ایجاد شد. این...

دانلود کتاب شناخت شناخت ها (جوامع ابتدایی و جوامع امروزی)

دانلود کتاب شناخت شناخت ها (جوامع ابتدایی و جوامع امروزی)
از آغاز تاریخ تاکنون، پردیسه شناخت، خود را به صور مختلف به اذهان بشرى معرفى کرده است. دیر زمانى به چهره اعتقاداتى جادویى، جاندارپندارى، افسانه، اسطوره و باورهاى خرافى بیرون آمده، گاه خود را در قالب دین و اخلاق متجلّى ساخته و زمانى دیگر به قامت هنر در آمده است. علم و دانش بشرى، آخرین و متغیرترین...
1