انواع شکست در فلزات

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع انواع شکست در فلزات

دانلود کتاب مکانیک شکست

دانلود کتاب مکانیک شکست
هدف کتاب مکانیک شکست نوشته نستور پرز معرفی روش‌های تحلیلی در به دست آوردن توابع تنش و کرنش مربوط به مکانیک شکست است. این کتاب شامل یک مجموعه از کارهای قابل دسترس است که به طور وسیع در ادبیات فن و تا حدی در داده‌های آزمایشگاهی بسیاری از محققین جهت توجیه مدل‌های تئوری مکانیک شکست در حل مسائل مربوط...

دانلود کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی

دانلود کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی
فرانک چنگ در کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی ، یک بحث جالب توجه از ترک خوردگی توام با تنش ارائه می‌دهد که مشاهدات خود را در مورد این شکست پیچیده به اشتراک می‌گذارد. او این کتاب را برای همه کسانی که می‌خواهند مفهوم ترک خوردگی توام با تنش را بدانند، به عنوان پایه‌ای برای زیر...
1