اهمیت و نقش کتابخانه های آموزشگاهی در آموزش

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اهمیت و نقش کتابخانه های آموزشگاهی در آموزش

دانلود کتاب آماده‌سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های آموزشگاهی

دانلود کتاب آماده‌سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های آموزشگاهی
در کتاب آماده‌سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های آموزشگاهی نوشته حمید محسنی ، مسائل مربوط به آماده‌سازی انواع منابع اطلاعاتی (مثل کتاب، مجله، فیلم، نوار کاست، دیسک نوری) به صورت مصور و با زبانی ساده و قابل فهم برای افراد مبتدی آموزش داده می‌شود. دفتر ثبت و نحوه ثبت انواع منابع، امانت و آماده‌سازی...
1