اوراکل چیست

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اوراکل چیست

دانلود کتاب مدیریت کاربردی بانک اطلاعاتی اوراکل

دانلود کتاب مدیریت کاربردی بانک اطلاعاتی اوراکل
در کتاب مدیریت کاربردی بانک اطلاعاتی اوراکل اثر مهدی قاسمی ، مطالب کاربردی بانک اطلاعاتی اوراکل به زبان ساده تشریح گردیده است. تفاوت این کتاب با سایر کتب در این است که پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های بانک اطلاعاتی اوراکل به زبان ساده و کاربردی تشریح شده و از اشاره به موارد غیر کاربردی پرهیز شده است....
1